Ydelser

Ydelser

I et tæt samarbejde udvikler vi kommunikationen sammen med jer – fra positionering, identitet og kernefortælling over strategi og plan til implementering, eksekvering og træning.
Vi vægter den langvarige relation højt, fordi vi ved, at det giver det bedste resultat, og i øvrigt gør det sjovere at arbejde sammen.

Position

Vi hjælper jer med at finde ind til kernen af jeres identitet og formulere jeres kernefortælling, som sikrer et stærkt fundament og en unik position i markedet.

Vi arbejder analytisk og kreativt med at sætte de helt rigtige ord på jeres særlige identitet og den positive forskel, I gør for jeres medarbejdere, kunder og samfundet.

Produkter:
 • Mission, Vision og værdiproces
 • Omdømme- og interessentanalyse
 • Kernefortælling og kernebudskaber
 • Visuel identitet – CVI
 • Navneproces

Strategi

Sammen udvikler vi en kommunikationsstrategi, der understøtter jeres forretningsmodel, og en helt konkret plan for hvorfor, hvordan og hvornår den eksekveres bedst muligt.

Undervejs onboarder vi ledere og andre nøglemedarbejdere og sikrer, at strategien får internt ejerskab.

Produkter:

 • Kommunikationsstrategi
 • Kanalstrategi
 • Tone of voice
 • Kampagner
 • Eksekveringsplan
 • Intern forankring

Eksekvering

Der skal skrives artikler, opslag og taler. Der skal produceres film og udarbejdes en plan for lancering. Budskaberne skal ud at leve på både interne og eksterne kanaler samt i pressen. Vi kan stå for det hele, eller vi kan gøre det i et tæt samarbejde med jer.

Vi ved, hvad der virker – og vi har både evnerne, erfaringerne, idéerne og kontakterne i medielandskabet til at løfte opgaven optimalt.

Produkter:

 • Artikler, debatindlæg, opslag
 • Foto- og filmproduktion
 • Pressearbejde
 • Sociale medier
 • Websites
 • Podcast
 • Publikationer

Performance

Vi ved, hvor vigtigt det er, at ledere og talspersoner evner at kommunikere troværdigt og overbevisende.

Vi medietræner jer, så I er klar til at møde medarbejdere, netværk og pressen. Og vi træner jer i budskabsformidling og performance foran et kamera eller en forsamling. Vi hjælper også gerne med at skrive jeres taler og designe jeres præsentation og oplæg.

Produkter:

 • Medietræning
 • Budskabsformidling
 • Oplæg og taler

Design

Kommunikation er mere end ord – så vi giver jeres budskaber og identitet et stærkt og appellerende visuelt udtryk.

Når vi udvikler design, sker det altid på et analytisk fundament, så resultatet bliver en naturlig syntese af form og indhold.

Desuden har vi udviklet faste formater for designet indhold, som betyder, at vi kan levere en super ressourceoptimeret proces. Kontakt os for at høre mere om vores egen online publiceringsplatform til rapporter, analyser mv.: YellowPages.

Produkter:

 • CVI – visuel identitet
 • Logoer og kampagnemærker
 • Design af POS-materialer og packaging
 • Layout af publikationer – fysisk og digitalt
 • YellowPages

Kriser

Sammen med sikkerhedsrådgiverne fra Guardian Security Risk Management tilbyder vi et krisetræningskoncept for de kommunikations- og sikkerhedsansvarlige i virksomheder, organisationer og offentlige institutioner.

I et forløb skræddersyet til den enkelte virksomhed udsættes deltagerne real-time for de ledelsesmæssige udfordringer, som er fælles for akutte kriser – hvad enten de er påført udefra som kriminalitet, krig og ulykker, eller de har karakter af fx ledelsessvigt, faglige fejltrin eller professionel forsømmelse.

Og hvis der er brug for bistand, når krisen rammer – så ring til os for hjælpe til at håndtere situationen.

Produkter:

 • Krisetræning
 • Kriseberedskab
 • Krisehåndtering
 • Issues management