← Cases

Brancheforeningen for Kaffe & Te

Brancheforeningen for Kaffe & Te er branche- og interesseorganisation for danske kaffe- og teproducenter. Branchen kommunikerer i fællesskab til skoler, forbrugere, presse og lægefagligt personale via vidensportalerne Kaffeinfo.dk, Teinfo.dk og Kaffe-Helbred.dk. Her stilles den nyeste viden, forskning og data til rådighed.

The Central er sekretariat for Brancheforeningen og foreningens eksterne aktiviteter. Vi rådgiver løbende om positionering af kategorien i pressen og overfor en bred målgruppe af interessenter. Vi vedligeholder organisationens digitale kanaler og udvikler undervisningsmateriale og kommunikation målrettet presse, forbrugere, skoleelever og lægefagligt personale.