← Cases

Københavns Universitet

Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole er begge toneangivende og bærende uddannelsesinstitutioner i Danmark. Universitetet i bred forstand som ledende akademisk institution og professionshøjskolen mere specifikt inden for bl.a. uddannelse, pædagogik og sundhedsfaglige professionsbachelor-uddannelser.

De to uddannelsesinstitutioner er af regeringen blevet bedt om i samarbejde at udarbejde et forslag til certificering og uddannelse af tolke. The Central har på baggrund af et omfattende forarbejde bistået med at strukturere og formulere det endelige forslag i både tekst og design.