← Cases

COWI

COWI fungerer som centrale rådgivere i en række større energiprojekter, der de seneste år er udrullet i almene boligområder i Storkøbenhavn. Projekterne, der omfatter klimarenovering, grøn energi og batterilagre, er støttet af bl.a. Landsbyggefonden. Det er afgørende for projekternes gennemførelse, at viden om energiprojekternes positive effekt på boligernes driftsøkonomi, klimaregnskab og indeklima samt de aktuelle støttemuligheder bliver formidlet til beboerne og deres bestyrelser.

The Central har i tæt samarbejde med COWI’s ingeniører produceret en række inspirationsfilm, der præsenterer tanker og realiteter bag projekterne. Filmene er primært rettet mod beboerbestyrelser i almene boligforeninger og ligger bl.a. tilgængelige her.